ความหมายตัวอักษรตัวท้ายของชื่อเรา

A / J / S
>> เป็นคนหลงใหลในอิสระเสรีภาพมาก ไม่ใช่เก็บตัว

>>
ทั้งยังชอบการแสดงออกเสียจนดูฟุ่มเฟื่อย สำหรับการทำงาน
>>
ชอบทำงานที่ได้เป็นเจ้านายตัวเอง
>>
ทั้งนี้เพราะว่าเป็นคนที่ยึดมั่นในความคิดของตนเป็นอย่างยิ่ง
>>
โดยไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ และไม่ยอมประนีประนอมใด ๆ เลย
>>
แต่ก็เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อความต้องการของตน ทั้งยังเป็นคนมีอารมณ์ขัน
>>
และจริงใจต่อทุกคนที่เป็นเพื่อน
>> B / K / T
>>
อุปนิสัยมักเป็นคนที่เอาแต่อารมณ์เป็นใหญ่
>>
จึงมักหวั่นไหวปรวนแปรได้โดยง่ายตามกระแสความต้องการของคนส่วนใหญ่
>>
หรือบุคคลที่มีอิทธิพลเหนือกว่า แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนอ่อนไหวง่าย  สงสาร
>>
รวมไปถึงการชอบสงสารและเข้าข้างตัวเองอีกด้วย
>>
ทั้งยังไม่ใช่คนที่มีความอดทนต่อสิ่งใดๆ เลย
>>
ละมักมีความฝังใจกับเรื่องร้าย ๆ ในอดีต 

>> C / L / U
>>
เป็นคนที่อยู่เฉย ๆ ไม่ค่อยได้ มักจะกระตือรืนร้น
>>
สนอกสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เสมอแต่จะสนใจอะไรได้ไม่ค่อยนาน
>>
และมักทำงานไม่ค่อยสำเร็จหากไม่มีคนช่วย
>>
ทั้งนี้เพราะมีความเป็นนักทฤษฎีมากกว่านักปฏิบัติ และยังเป็นคนที่ชอบการแสดงออก
>>
โดยเฉพาะในเรื่องความคิดจะให้ความสนใจในตัวบุคคลที่มีความสามารถเก่งการจจน
เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
>>
และชื่นชอบกับการติดต่อพบปะผู้คน

>> D / M / V
>>
เป็นคนที่มีความเข้มแข็งและอดทนที่โดดเด่นมาก ชอบทำตัวง่าย ๆ ติดดิน
>>
และไม่เป็นปัญหาสำหรับใคร มักจะเป็นที่พี่งพาของคนใกล้ชิด
>>
เป็นผู้ให้ที่ดีสำหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงจัง
>>
แต่จะไม่มีความอดทนกับคนที่เอาแต่งอมืองอเท้าไม่ทำอะไร
>>
นอกจากเอาแต่ร้องขอทั้งยังให้ความสำคัญกับการทำงานและสิ่งอัน
>>
เป็นสาระต่อชีวิต
>>
นอกจากนี้ยังเป็นคนที่รักความซื่อสัตย์มากที่จะทำทุกอย่างตรงไปตรงมา

>> E / N / W
>>
เป็นคนชอบความทันสมัยมาก และมักจะทนกฎเกณฑ์เก่า ๆ
>>
ที่เห็นว่าคร่ำครึสำหรับตนไม่ได้เลย ทั้งยังเป็นคนชอบการเปลี่ยนแปลง
>>
จะไม่มีวันยอมยึดมั่นหรือเข้มงวดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
>>
และยังไม่ใช่คนที่มีระเบียบแบบแผนอะไรมากนัก
>>
ทั้งยังไม่มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตอีกด้วย
>>
นอกจากนี้ในเรื่องของความคิดก็มักจะขัดแย้งกับคนทั่วไป
>>
ออกจะดูดื้อรั้นในสายตาคนรอบข้าง 
 
>> F / O / X
>>
เป็นผู้ที่มีความอ่อนโยน โอบอ้อมอารีและมักมีเสน่ห์ต่อคนใกล้ตัวเสมอ
>>
ทั้งยังเป็นคนที่นิยมในสิ่งที่สวยงาม่อนหวาน
>>
จึงมักจะหมดเปลืองเวลาไปกับการสรรหาสิ่งละอันพันละน้อยเหล่านี้ให้ตนเอง
>>
โดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจมีความสุขมาก
>>
ทั้งยังนิยมชมชอบให้คนรอบข้างได้สัมผัสใกล้ชิดกับสิ่งสวยงาม
>>
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศิลปะหรือข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆ

>> G / P / Y
>>
มักเป็นคนที่นิยมในความจริงที่ตรงไปตรงมาและชัดเจน
>>
ชอบทำงานที่มีเหตุผลจริงจัง
>>
ทั้งยังเป็นคนที่มีความละเอียดถี่ถ้วนมากในหน้าที่ที่รับผิดชอบ นอกจากนี้
>>
ยังเป็นคนเปิดเผย ใจร้อน ชอบแสดงออก กล้าคิดกล้าทำ
>>
แต่ไม่ใช่นักพูดที่ดีนัก
>>
เป็นคนที่มีความโดดเด่นในตัวเองโดยธรรมชาติ
>>
เป็นคนชอบแต่งตัวและมีรสนิยมที่ดีในการเลือกข้าวของเครื่องใช้ให้กับตนโดยไม่
จำเป็นต้องมีราคาแพงเสมอไป

>> H / Q / Z
>>
ไม่มีความเร่งร้อนบุ่มบ่ามในการกระทำใด ๆ ทั้งสิ้น
>>
การคิดการตัดสินใจค่อนข้างล่าช้าแต่สุขุมรอบคอบและผ่านการวางแผนที่ดี
>>
ไม่ชอบชีวิตเสี่ยงภัยและไร้ความมั่นคง
>>
ทั้งยังเป็นคนที่เคร่งครัดต่อระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมเป็นอย่างยิ่ง
>>
คอนข้างจะปิดกั้นตัวเองต่อความสนุกสนานในความคิดของคนทั่วไป รักความสงบ
>>
และรักการใช้ชีวิตส่วนตัวที่ไม่มีคนเข้ามาวุ่นวาย

>> I / R
>>
มีความมานะพยายามสูง และมองคนในแง่ดี
>>
ม่มีอคติหรือคิดร้ายกับใครทั้งสิ้น
>>
แต่ในขณะเดียวกันเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองมาก
>>
ชัดเจนและตรงไปตรงมากับความชอบหรือไม่ชอบของตน ไม่มีลักษณะของคนที่ลังเล
>>
หรือตัดสินใจไม่ได้ให้เห็นเลย
>>
จะดูเป็นคนดันทุรังอยู่สักหน่อยกับสิ่งที่ตนคิดและเชื่อที่จะไม่ยอมเปลี่ยน แปลง
>>
ทั้งยังมีหลักการและเหตุผลสำหรับการกระทำของตัวเองเสมอ
Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ความบันเทิง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s